Yungang Caves:

Yungang - Cave 3 Buddhas

China Trip – 6th Stop Yungang Caves

18 October 2013 | Culture